DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STRONA W BUDOWIE

Celem działania Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest:

1. promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska,

2. stwarzanie specjalnych warunków organizacyjnych, ułatwiających
powstawanie nowych i rozwój istniejących mikro i małych przedsiębiorstw,

3. aktywizacja społeczności Dolnego Śląska do podejmowania działalności
gospodarczej,

4. aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wszechstronną pomoc
zainteresowanym osobom w tworzeniu przedsiębiorstw i ich działalności w
pierwszym okresie funkcjonowania,

5. pozyskiwanie funduszy z zewnątrz wspierających działalność DIP,

6. prowadzenie konsultacji dla sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) i sektora badawczo-rozwojowego (B+R).

7. koordynowanie działań promujących innowacyjność.Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem non-profit
łączące w ramach jednej struktury pełny zakres wspierania
przedsiębiorczości.


1. Usługi wsparcia organizacyjnego i współpracy pomiędzy firmami.

2. Usługi wsparcia prawnego i księgowego.

3. Usługi doradcze z zakresu prowadzenia i zarządzania
przedsiębiorstwa.

4. Usługi "wirtualnego biura".

5. Usługi udostępniania infrastruktury biurowej, magazynowej i
przestrzeni do konfekcjonowania wyrobów.

6. Szkolenia z zakresu zarządzania.

7. Doradztwo w prowadzeniu działalności biznesowej, w tym z zakresu
ochrony środowiska, technologii IT, prawa patentowego, planowanie i kontrola
procesów biznesowych i finansowych, promocji i reklamy.

8. Doradztwo w zakresie zewnętrznego finansowania przedsięwzięć.

9. Doradztwo i pośrednictwo w leasingu pracowniczym.

10. Organizacja szkoleń i konferencji dla potrzeb przedsiębiorców przy
współpracy z Partnerami IOB.